Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige upp tolv procent under tredje kvartalet - ESG allt viktigare på börsen

AMF Aktiefond Sverige ökade med 11,6 procent under det tredje kvartalet och hittills i år är fonden nu upp 4,9 procent. Det breda indexet SIXPRX har ökat med 12,9 procent under kvartalet och 8,2 procent hittills i år.

Teknologi och hälsovård är de sektorer som utvecklades bäst under kvartalet. Olja & gas och operatörer har däremot utvecklats svagt. Under kvartalet har flera uppköp och strukturaffärer presenterats, däribland buden på HiQ och Ahlstrom-Munksjö. I övrigt har fokus legat på bland annat coronapandemin, vaccinutveckling, explosionerna i Beirut, stimulanser, brexitförhandlingarna och det amerikanska valet.

Hållbarhet och ESG är allt viktigare inte bara i debatten utan även på börsen.

“Det har skett ett starkt inflöde av kapital till hållbara fonder i Europa och USA, och aktier som rankas högt enligt ESG-kriterier har utvecklats bättre än de som rankas lågt. Vår uppfattning är att detta kommer att fortsätta. Den generation som framöver kommer att ha
ett större inflytande över hur kapitalet förvaltas är mer intresserade av hållbara investeringar än tidigare generationer”, säger förvaltaren Tomas Risbecker.

En annan viktig händelse var att EU den 21 juli slutligen nådde en överenskommelse om en återhämtningsplan efter coronautbrottet på 750 miljarder euro.

Under kvartalet har de bästa innehaven varit Kinnevik och Stillfront (dator- och mobilspel) medan Sinch (som gått starkt på helåret), SEB och Essity varit negativa bidrag. Fondens relativavkastning har också gynnats av att man valt bort Lundin Energy som investeringsobjekt. Energiaktien har gått svagt.

“Kinnevik är upp 50 procent under kvartalet och marknaden har uppskattat transformationen mot en portfölj full av yngre tillväxtbolag. De sektorer Kinnevik valt att fokusera på har varit
fantastiska att vara investerade i under coronaperioden”, uppger Risbecker.

Fonden har gjort flera affärer under kvartalet. Största nettoköpen var Stillfront, ABB och Medicover (vårdtjänster) medan största nettosälj var SEB, Lundbergs och Alfa Laval. I fallet Lundbergs har samtliga aktier sålts.

“Efter att aktien i Lundbergföretagen har klarat sig relativt väl under 2020 har fonden sålt samtliga aktier. Investmentbolaget består till 23 procent av en onoterad fastighetsportfölj”, uppger Risbecker.


--
Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER