Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Sverige – värderingarna har kommit ner kraftigt

AMF Aktiefond Sverige minskade 18,3 procent under det andra kvartalet, medan fondens jämförelseindex SIXPRX sjönk 16,2 procent (inklusive utdelningar). Kriget i Ukraina var fortsatt i fokus, liksom inflationsutvecklingen och centralbankernas räntehöjningar.

Stockholmsbörsen sjönk med 15,3 procent (inklusive utdelningar) under kvartalet. Dagligvaror var den starkaste sektorn med en uppgång om 20 procent och även energisektorn hade en positiv avkastning. Sämst gick det för teknologi- och finanssektorn som backade med 22,2 respektive 19 procent. De svenska småbolagen hade en fortsatt svagare utveckling än de stora bolagen.

I rapportfloden för första kvartalet reagerade marknaden positivt på rapporterna från Sandvik, ABB, SEB och H&M, medan Kinnevik, Alfa Laval, Atlas Copco och Getinge fick svalare reaktioner.

Innehaven i Essity, AstraZeneca och Autoliv bidrog positivt till fondens relativa avkastning, medan innehaven i Balder, Sinch och AddLife återfanns i den negativa vågskålen.

Ett av fondens största nettoköp gjordes i Ericsson, vars aktiekurs haft en svag utveckling trots företagets stabila underliggande resultatutveckling.

”Med vd Börje Ekholm och hans ledningsgrupp har Ericsson förbättrat lönsamheten i kärnverksamheten. Aktien har utvecklats svagt och handlas nu med en betydande rabatt i förhållande till sin historiska genomsnittliga värdering”, kommenterar fondens förvaltare Tomas Risbecker.

Stora nettoköp gjordes även i SCA och Getinge. Med 2,6 miljoner hektar skogsmark är SCA en av världens största skogsägare. Bolaget har en välinvesterad industriverksamhet och stark närvaro inom sågade trävaror med strukturellt goda tillväxtmöjligheter. Getinge har en stark balansräkning och ambition att växa genom förvärv.

De största nettoförsäljningarna gjordes i Atlas Copco, Beijer Ref och Investor. Innehavet i Investor minskades då aktien utvecklats relativt väl och får enligt bestämmelserna inte utgöra mer än 10 procent av fondförmögenheten.

Ett innehav som Risbecker anser har bra potential att växa framöver är fritidsproduktsbolaget Thule. Från att ha varit ett högt värderat bolag har aktien mer än halverats sedan årsskiftet. Samtidigt har Thule, tack vare sitt starka varumärke och lojala kunder, lyckats göra prishöjningar motsvarande bolagets kostnadsökningar utan påverkan på försäljningen.

”De presenterade också nya ambitiösa tillväxtmål vid den senaste kapitalmarknadsdagen på bolagets fabrik i Småland. Intäkterna ska fördubblas till 2030 jämfört med ifjol och nå 20 miljarder kronor – en höjning med 4,4 miljarder jämfört med det mål som presenterades för bara ett år sedan. Utöver nya produktkategorier som kan bli viktiga tillväxtmotorer har Thule potential att utvecklas till ett mer globalt varumärke”, berättar förvaltaren.

När det gäller utsikterna inför andra halvåret bedömer Tomas Risbecker att en svagare BNP-tillväxt, ett högt lönekostnadstryck samt stigande realräntor kommer medföra fortsatt volatila aktiemarknader.

”Trots nedgången på börsen har vinstförväntningarna faktiskt höjts under perioden. Hittills har hela årets börsdramatik kretsat kring värdering. Stigande vinstförväntningar och fallande börskurser gör att värderingen snabbt har kommit ner”, förklarar han.

Förvaltningens strategi ligger fast med fokus på bolag med stabil, lönsam tillväxt – gärna bolag som gynnas av de strukturella förändringar som fortsatt pågår. Vid kvartalets slut var Sverigefonden överviktad i finans och hälsovård, samt underviktad i teleoperatörer och energi. De största innehaven var Investor, SEB, Volvo, Atlas Copco och Hexagon.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER