Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – ett slagigt tredje kvartal där Kina stod i fokus

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader backade med 6,4 procent under tredje kvartalet, medan fondens jämförelseindex föll med 6,6 procent. Börserna i tillväxtmarknader var fortsatt volatila under perioden. Framförallt kinesiska aktier hade en svag utveckling med en nedgång på 19 procent. Fonden har fortsatt att fokusera på att ta bolagsspecifika bets.

”Det var bland annat en oro kring regulatorisk risk i de kinesiska teknologibolagen som låg bakom nedgången. Bolag som Alibaba, Meituan Dianping och Tencent föll kraftigt. I slutet av kvartalet skakade det även till i den kinesiska fastighetssektorn där Evergrande föll kraftigt. Bolaget är väldigt skuldsatt och har svårt att möta sina åtaganden. Detta påverkade även andra kinesiska fastighetsaktier”, berättar fondens förvaltare Henrik Oh.

Bättre gick det för Ryssland som var den bästa marknaden med en uppgång på 18 procent. Indien gick också starkt under kvartalet och stängde upp 14 procent drivet av optimism kring återhämtningen från coronapandemin.

Fondens förvaltare har under andra halvåret 2020 och hela 2021 haft fokus på att hitta aktier som gynnas av återhämtningen och den starkare konjunkturen.

De främsta bidragsgivarna under perioden var det taiwanesiska finansbolaget Chailease, det kinesiska vindkraftsbolaget Goldwin och det indiska konglomeratet Reliance Industries.

Innehav som lämnade ett negativt bidrag var det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba, det koreanska halvledarbolaget SK Hynix och Tencent Music Entertainment.

Energisektorn utvecklades starkt under kvartalet med en uppgång på 17 procent. Oljepriset rörde sig upp med ytterligare 5 procent under perioden och handlades vid kvartalsskiftet nära 79 dollar.

På sektornivå har fonden en viss övervikt inom kommunikationstjänster och en viss undervikt i industri (verkstad). Fonden har framförallt tagit bolagsspecifik risk och det är denna som har betydelse för hur fonden utvecklas.

De största innehaven var halvledartillverkaren TSMC med 9,3 procents portföljvikt, Tencent med 7,6 procent och Alibaba med 6,9 procents portföljvikt.

Förvaltningen tar hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringar och fonden har exempelvis en övervikt i Goldwin, Kinas största bolag inom vindkraftsutrustning. Bolaget värdering är förhållandevis attraktiv och Henrik Oh bedömer att utsikterna för den kinesiska marknaden för vindkraft är god framöver.

Ett bolag som Henrik Oh tycker har goda utsikter är det indiska konglomeratet Reliance Industries. Bolaget genomgår en transformation och affärsområdena inom telekom och detaljhandel liksom satsningarna inom förnybar energi ser intressanta ut.

Henrik Oh pekar på fortsatta störningar i företagens leverantörskedjor, framför allt till följd av komponentbrist på grund av coronarestriktioner i Sydostasien som får globala effekter.

”Framförallt bilproduktionen har påverkats negativt. Samtidigt ser vi kostnadsökningar på grund av högre insatspriser och effekterna av dessa har vi inte sett fullt ut ännu. Det finns även en risk att tillväxttakten kan ha toppat och att takten avtar framöver. De kortsiktiga utsikterna ser för närvarande osäkra ut”, avslutar Henrik Oh.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER