Bildkälla: Stockfoto

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – stora svängningar på den kinesiska aktiemarknaden

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader gick ned med 4,6 procent under årets första kvartal och fondens jämförelseindex gick ned med 4,5 procent. Volatiliteten var hög då börserna reagerade på nyhetsflödet kring kriget i Ukraina, inflationen och amerikanska räntehöjningar.

Det första kvartalet präglades av oro för stigande räntor, kraftig inflationsutveckling och farhågor om en stramare penningpolitik. Krigsutbrottet i Ukraina i februari spädde på inflationssiffrorna ytterligare.

”Oljepriset steg till nivåer som var högre än på många år och även priset på andra insatsvaror, som metaller och jordbruksprodukter, har ökat kraftigt. Tillsammans med fortsatta störningar i försörjningskedjan har det lett till att inflationen, framför allt den amerikanska, är på en mycket hög nivå. Den amerikanska centralbanken väntas höja styrräntan ytterligare ett flertal gånger i år”, skriver fondförvaltaren Henrik Oh.

De globala börserna föll kraftigt när den ryska invasionen inleddes men börserna i tillväxtmarknaderna klarade sig inledningsvis relativt bra för att senare vika ned i mars. Bottennivån på tillväxtmarknaderna nåddes i mars på cirka –12,5 procent. Därefter skedde en bred global återhämtning, inklusive tillväxtmarknaderna som stängde kvartalet på –4,5 procent.

När kriget bröt ut hade fonden fem ryska aktieinnehav, motsvarade cirka 1,3 procent av fonden. Innehavet i ryska Mobile Telesystems som var noterat i USA gick att avyttra, medan de övriga aktierna som var noterade på Moskvabörsen var låsta till följd av Rysslands kapitalkontroller. Dessa skrevs senare under kvartalet ned till nära noll i värde. Indexleverantören MSCI tog också bort ryska aktier från tillväxtmarknadsindex efter att den ryska marknaden klassats som icke-investeringsbar.

Fondens bästa bidragsgivare var det indiska konglomeratet Reliance Industries, det sydafrikanska investmentbolaget Remgro och den brasilianska börsoperatören B3 SA Brasil Bolsa Balcao. Sämsta bidragsgivare var det taiwanesiska teknologibolaget Mediatek, det kinesiska bilbolaget Geely och det kinesiska bolaget inom vindturbiner, Goldwin.

Bästa sektor var finanssektorn med en uppgång på 12 procent, medan sällanköpsvaror noterade en nedgång med 15 procent under kvartalet. Den brasilianska börsen gynnades av stigande råvarupriser och gick starkt med en uppgång på 38 procent. Vid sidan om den ryska marknaden utmärkte sig den kinesiska under kvartalet med en nedgång på 12 procent.

”Samtidigt som stora delar av världen börjat återgå till det normala efter pandemin har Kina överraskat med att upprätthålla sin nolltolerans mot Covid-19. Små virusutbrott har lett till nedstängning av hela samhällen i perioder”, skriver Henrik Oh.

Den geopolitiska spänningen mellan USA och Kina var också stor, dels eftersom Kina inte tagit avstånd från den ryska invasion av Ukraina, dels av oro för att Kina skulle välja att stödja Ryssland militärt.

”Det finns också en oro för en avnotering av kinesiska aktier listade i USA. Det är i sig ingenting nytt, men tillsammans med covidnyheterna ledde det till stora svängningar i de kinesiska aktiekurserna under mars”, fortsätter Oh.

Ett bolag som fick uppleva det var e-handelsbolaget Alibaba, ett av Kinas största bolag och tillika ett av fondens största innehav. Bolagets aktie gick ned med cirka 25 procent på bara tre handelsdagar för att sedan studsa tillbaka upp med 50 procent de efterföljande fem.

När det gäller utsikterna i tillväxtmarknaderna anser förvaltaren att kriget i Ukraina, inflationsutvecklingen och hur marknaden prisar in kommande räntehöjningar från Fed, är viktiga faktorer att hålla ögonen på. Relationen mellan USA och Kina kommer också att vara av fortsatt stor betydelse.

Fondens största övervikter är det taiwanesiska finansbolaget Chailease, det indiska konglomeratet Reliance Industries och det koreanska teknologibolaget SK Hynix. Fondens större undervikter är i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC, det saudiska kemibolaget Saudi Basic Industries och den sydafrikanska teleoperatören MTN.

De största innehaven i fonden vid slutet av kvartalet var det taiwanesiska teknologibolaget TSMC med portföljvikt 9,4 procent, det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba med 7,1 procent och det kinesiska teknologibolaget Tencent med 6,7 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER