Bildkälla: Stockfoto

AMF Företagsobligationsfond – avvaktande inställning till nyinvesteringar

AMF Företagsobligationsfond minskade 2,46 procent under årets andra kvartal, vilket kan jämföras med en minskning om 0,19 procent för fondens jämförelseindex.

Inflationen fortsatte att överraska och spreds genom ekonomin. Inledningsvis var det pandemin, med effekter i form av flaskhalsar i leveranskedjorna, distributionsproblem och stigande priser på råvaror, som låg bakom prisökningarna.

”Nu har vi sett att inflationen har spridit sig även till livsmedel och andra typer av varor – en utveckling som förstärktes efter den ryska invasionen av Ukraina. Ränteuppgången, som märktes först i USA och Storbritannien, har spridits vidare till Europa och även Sverige”, kommenterar fondens förvaltare Johan Moeschlin.

Som svar på utvecklingen har världens centralbanker börjat sätta in motåtgärder. Sedan mars har den amerikanska centralbanken Fed höjt styrräntan vid ett flertal tillfällen och meddelat att ytterligare höjningar är att vänta, även om man riskerar att påverka konjunkturen.

Även Riksbanken har blivit mer reaktiva och höjde styrräntan med 25 respektive 50 punkter vid sina sammanträden i april och juni. Bankens prognos är att styrräntan uppgår till nära två procent i slutet av året och att ytterligare en eller två höjningar blir aktuella under 2023.

”Riksbanken har gjort en rejäl omsvängning från sin tidigare uppfattning att inflationen är övergående. Nu säger de att inflationen är bred och att den riskerar att bli långvarig med påverkan på pris- och lönebildningen. Den risken vill man nu stävja”, menar förvaltaren.

Riksbanken, som under flera år har stödköpt företagsobligationer, har också kommunicerat att de ska minska sin balansräkning successivt. Effekten av de kvantitativa lättnaderna som gynnat risktillgångar avtar därför nu.

Fondens avkastning var negativ till följd av stigande marknadsräntor och vidgade kreditspreadar. Fonden hade en försiktig inställning till obligationer utgivna av fastighetsbolag, en syn som bibehålls även framöver. Detta var gynnsamt för avkastningen då fastighetsobligationer utvecklades svagt till följd av oron för bolagens upplåningskostnader.

”Företagsobligationer brukar gå bra i tider av god ekonomi och högre räntor, men i det här läget har börsnedgången och oron för konjunkturen styrt. Utvecklingen har rört sig mer i linje med börsen som fallit under kvartalet”, förklarar Moeschlin.

Förvaltaren har under perioden varit försiktig till nyinvesteringar och låtit de befintliga innehaven bli lite kortare. På sikt tror Johan Moeschlin dock att företagsobligationer kan bli en allt intressantare investering och pekar på att man idag kan köpa en femårig fastighetsobligation till 7 procents ränta.

”Det är en avkastning som historiskt överstiger den man kan förvänta sig på börsen och till relativt låg risk. Jag tror att vi ännu inte har sett slutet på isärspreadningen och det kan bli lite sämre innan det vänder. Men då står vi åter redo att köpa längre obligationer på historiskt bra nivåer”, säger han.

Durationen minskades under kvartalet ned till det nedre intervallet. Förvaltaren tror att inflationen kan bli mer långvarig än vad Riksbanken prognosticerat.

”Osäkerheten är stor och vi har sett i sentimentsundersökningar att inflationsförväntningarna har ökat. Det finns en oro för att inflationen ska spridas ytterligare och skapa högre löneförväntningar. Hur det går lär vi dock inte se förrän i början av nästa år då många avtal löper ut och ska förhandlas om”, avslutar förvaltaren.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER