Bildkälla: Stockfoto

AMF Företagsobligationsfond – gynnsamt kvartal för risktillgångar

AMF Företagsobligationsfond sjönk med 0,3 procent under det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras mot fondens jämförelseindex som föll med 0,1 procent.

Kvartalet var starkt ur ett makroperspektiv med fortsatt återhämtning, minskad arbetslöshet och ökad konsumtion. Efterfrågan på risktillgångar var fortsatt hög och fonden gav god avkastning under kvartalet, liksom under hela 2021. Kreditspreadarna minskade under hela året och fondens duration var kort under hela perioden.

Kvartalet inleddes starkt men upptäckten av den nya virusvarianten omikron ledde till förnyad oro då marknaden utvärderade effekterna av eventuella nya restriktioner och nedstängningar. Blickarna riktades särskilt mot Kina, som har nolltolerans mot smittspridning och där flera städer stängdes ner. Osäkerheten resulterade i globalt fallande räntor.

”Det finns dock en bättre beredskap för pandemin idag och även om omikron framstår som mer smittsam så tycks sjukdomsbilden inte vara lika allvarlig. Den värsta osäkerheten lade sig efter ett tag och räntorna steg åter något i slutet av december”, säger Johan Moeschlin, en av fondens förvaltare.

Inflationstakten i västvärlden, inklusive Sverige, var hög under kvartalet, främst drivet av snabbt stigande energipriser. Riksbankens bedömning är att ökningen är tillfällig och att inflationen återgår till normala nivåer under nästkommande år.

”Inflationen var högre än Riksbanken förväntat sig och de har nu sagt att en räntehöjning kan bli aktuell under senare delen av 2024. De har även uttryckt att det finns anledning att successivt minska Riksbankens innehav i värdepapper efter 2022”, säger Johan Moeschlin.

Den stigande inflationen i kombination med signalerna från Riksbanken om en stramare penningpolitik bidrog till att de korta räntorna steg under kvartalet.

På marknaden märktes ett fortsatt intresse för gröna obligationer och obligationer utgivna av företag med starkt hållbarhetsbetyg. Johan Moeschlin stärkte fondens hållbarhetsprofil ytterligare genom investeringen i en grön obligation från Kungsleden, som är ett stabilt och lönsamt fastighetsbolag. I övrigt avyttrades innehavet i Epiroc som har en något sämre ESG-profil och bedöms ha mindre avkastningspotential än fondens övriga tillgångar.

Ett stort utbud av fastighetsobligationer har gjort att marknaden blivit något mättad och dessa utvecklades relativt svagt. Utländska emittenter var däremot inte så aktiva, då den europeiska centralbanken har varit en flitig obligationsköpare och det har varit billigare att låna i euro.

Inför 2022 förväntar sig Johan Moeschlin att ekonomin fortsätter växa, om än i lägre takt än under 2021 och att inflationen kan hålla i sig. Med gott om likviditet i marknaden som söker avkastning bedömer han att efterfrågan på risktillgångar kommer att vara fortsatt hög.

”Även om Riksbanken har signalerat om en tidigare räntehöjning kommer räntenivån fortfarande att vara väldigt låg vilket gynnar avkastningspotentialen för företagsobligationer. Jag kommer dock att ha en försiktig hållning till fastighetsobligationer och en kortare duration än jämförelseindex som skydd mot stigande räntor”, avslutar Johan Moeschlin.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER