Bildkälla: Stockfoto

AMF Företagsobligationsfond – Investeringar i längre löptider

AMF Företagsobligationsfond ökade med 0,59 procent under det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med -0,02 procent för fondens jämförelseindex. Fondens relativavkastning gynnades av den stora efterfrågan på företagsobligationer vilket ledde till minskade kreditspreadar.

Fondens förvaltare Johan Moeschlin berättar att räntorna, såväl korta som långa, i stort sett var oförändrade under fjärde kvartalet. Det som präglade perioden var förhoppningar om ett 2021 där ekonomin och företagens vinster vänder uppåt, vaccineringarna sätter igång och samhället börjar återgå till det normala.

Utöver en kort period av oro på aktie- och kreditmarknaderna i oktober påverkade den andra vågen av smittspridning inte marknaden nämnvärt.

”Marknaden skakade snabbt av sig oron. Redan i november var vi uppe på bättre nivåer och det goda humöret höll i sig året ut. Det som utmärkte kvartalet var den stora efterfrågan på risktillgångar, såväl aktier som krediter. Det finns väldigt mycket kapital i omlopp som söker avkastningsmöjligheter”, säger Johan Moeschlin.

De makroindikatorer som presenterades pekade också på en ljusnande konjunktur – bättre sentimentsundersökningar, fortsatt låg inflation och hyggliga siffror från arbetsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten var i linje med förväntningarna men väntas öka under 2021. Under kvartalet kunde också två osäkerhetsfaktorer bockas av i form av Brexit och det amerikanska presidentvalet.

”Att centralbankerna dessutom har lovat att hålla räntorna låga de närmaste åren gör att det heller inte finns någon risk att perioden av god avkastning för risktillgångar bryts av en ränteuppgång. Centralbankerna har också signalerat att de kommer att upprätthålla sina stödåtgärder så länge som det är nödvändigt”, säger Johan Moeschlin.

Fondens förvaltare ser fortsatt låga kort- och långräntor framför sig och en hög efterfrågan på företagsobligationer. Sedan i september finns även Riksbanken bland köparna.

”Att Riksbanken nu aktivt köper företagsobligationer har ett betydande signalvärde. Det ger marknaden en extra trygghet och kreditspreadarna är nu nere på historiskt låga nivåer. För företagen innebär det en möjlighet till mycket billig finansiering, vilket i sin tur minskar risken att de ska komma på obestånd”, säger Johan Moeschlin.

Fonden har under kvartalet investerat i obligationer med längre löptid för att ta del av den högre avkastningspotentialen. Förvaltaren minskade innehaven i ICA, Balder och Castellum, vilka samtliga var innehav som köpts under krisen på mycket förmånliga nivåer och som nu bedömdes vara fullvärderade och värda att sälja.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER