Bildkälla: Stockfoto

AMF ska omvandlas till tjänstepensionsföretag

AMFs ägare har på en extra bolagsstämma den 23 mars fattat beslut om att AMF ska ansöka om omvandling till tjänstepensionsföretag.

Förändringen är tänkt att ske 1 januari 2022. Bolaget meddelar även att man fattat beslut om att byta namn från AMF Pensionsförsäkring AB till AMF Tjänstepension AB.

Johan Sidenmark, vd för AMF, kommenterar följande.

"Det nya regelverket bidrar till att värna det viktiga inflytandet som arbetsmarknadens parter har över den kollektivavtalade tjänstepensionen. Det säkrar även möjligheterna för bolaget att kunna fortsätta investera klokt och långsiktigt. Därför är det här ett naturligt steg för AMF. På kort sikt ser vi inte att omvandlingen kommer att innebära några betydande förändringar för bolagets sparare, men över tid är vår förhoppning att det kommer att lägga grunden för bättre tjänstepensioner."
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER