Bildkälla: Stockfoto

Amhult 2 ökade hyresintäkterna under Q4 - minskat driftsöverskott

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökade hyresintäkter och nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).

Hyresintäkterna uppgick till 15,2 miljoner kronor (14,1), en ökning med 7,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 10,5 miljoner kronor (11,3).

Resultatet efter skatt blev 77,4 miljoner kronor (29,8).

Substansvärde per aktie låg på 105,77 kronor (91,64).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 121,36 kronor (103,77).

"Vår pågående produktion under 2021 med bostäder i kvarter India har fungerat över förväntan, utan förseningar eller leveransproblem. I december överlämnades slutligen den sista trappuppgången och huset var fullt färdigställt. Vi har också under året upphandlat och påbörjat vårt nästa stora bostadskvarter. Kvarter Spitfire, med totalt 80 stycken bostäder", kommenterar vd Maria Nord Loft.

Amhult 2, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter15,214,17,8%
Driftöverskott10,511,3-7,1%
Nettoresultat77,429,8159,7%
Substansvärde per aktie, kronor105,7791,6415,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor121,36103,7717,0%
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER