Bildkälla: Stockfoto

Amniotics: Stamcellsbolag med egen plattformsteknologi - Analysguiden

Analysguiden inleder bevakning av stamcellsbolaget Amniotics med riktkurs 24 kronor. Bolagets huvudkandidat PulmoStem™ mot Covid-19-inducerat akut andnödssyndrom (ARDS) bedöms ha miljardpotential.

Unik stamcellsplattform och egen GMP-tillverkning
Amniotics utvecklar cellterapiläkemedel för allvarliga sjukdomar baserat på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten som samlas in vid planerade kejsarsnitt. Till skillnad från de flesta biopharmabolag så täcker Amniotics verksamhet en stor del av värdekedjan från insamlandet av fostervatten med en egenutvecklad CE-märkt medicinteknisk produkt, till selektion av olika typer av stamceller och slutligen produktion av vävnadsspecifika stamceller i en egen GMP-certifierad anläggning (GMP = Good Manufacturing Practice).

Ledande kandidaten redo för fas I-studie 2022
PulmoStem™ är den ledande kandidaten i portföljen och är baserad på lungvävnadspefika MSC:s. Fas I-studien är planerad att starta under första halvåret 2022 för patienter med Covid-19-inducerat akut andnödssyndrom (ARDS). Prekliniska försök med PulmoStem™ pågår även inom idiopatisk lungf ibros (IPF) och väntas vara redo för fas 1 till 2023.

PulmoStem™ har potential att nå miljardförsäljning
Både ARDS och IPF är allvarliga lungsjukdomar med hög dödlighet på grund av skador i lungvävnaden som leder till försämrad lungfunktion. Det finns ett antal MSC-produkter under utveckling för ARDS. Amniotics är dock det enda bolag som vi kunnat se som utvinner lungspecifika MSC:s för behandlingen, dessutom är de av neonatal kvalitet (unga och friska) med hög tillväxtpotential. Vi estimerar en möjlig försäljningspotential på 1,5 miljarder för Pulmo-Stem™ inom dessa indikationer tillsammans.

Inleder bevakning med riktkurs 24 kronor
Amniotics börsintroducerades den 6 juli i år på Nasdaq First North Growth Market. Börsintroduktionen föregicks av ett erbjudande att teckna units bestående av två aktier och en teckningsoption à 41 kronor, vilket motsvarar 20,50 kr per aktie. Kursfallet på cirka 35 procent sedan börsintroduktionen framstår i våra ögon som omotiverat. Vi har gjort en konservativ värdering och endast inkluderat den ledande produkten PulmoStem™. Med det når vi en total värdering av hela bolaget på 436 miljoner kronor, vilket motsvarar 27 kronor per aktie fördelat på dagens antal aktier, och 24 kronor per aktie inräknat en nyemission som Amniotics sannolikt kommer behöva göra under nästa år.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER