Bildkälla: Stockfoto

Amnode genomför nyemission och har satt upp nya finansiella mål

Amnode genomför nyemission och har satt upp nya finansiella mål

Industribolaget Amnode genomför en företrädesemission som syftar till att stärka kassan med 15,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Emissionens villkor är 1:1, vilket innebär att en tidigare aktie ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är satt till 0,05 kronor per aktie. Rabatten är 38 procent mot gårdagens stängningskurs.

Amnode har även satt upp nya finansiella mål. Den årliga tillväxten skall vara minst 10 procent och minst 137 miljoner kronor i omsättning 2021. Tidigare mål var en omsättning om 100 miljoner kronor 2019.

Det kassapåverkade ebitda-resultatet skall vara cirka 12 procent 2021. Oförändrad nivå sedan tidigare. Den årliga utdelningen skall motsvara 30 procent om det är möjligt finansiellt.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER