Bildkälla: Stockfoto

Amnode meddelar tidsplan för tidigare aviserad nyemission

Amnode meddelar tidsplan för tidigare aviserad nyemission

Industribolaget Amnode meddelar tidsplan för den tidigare aviserade nyemissionen av units.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i emissionen är den 30 januari 2020.

- Teckningskursen är fastställd till 0,08 kronor per unit (motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,008 kronor).

- En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fem uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) aktier.

Vid full teckning tillförs bolaget cirka 9,1 miljoner kronor före transaktionskostnader och bolagsvärdet före företrädesemission är cirka 4,5 miljoner kronor.

Aktieägare som väljer att inte deltaga riskerar en utspädning av sitt innehav med cirka 67 procent, uppger Amnode i pressmeddelandet.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER