Bildkälla: Stockfoto

Amnode minskar omsättning men förbättrar resultatet

Industribolaget Amnode minskade omsättning och förlusten i det tredje kvartalet.

"Under tredje kvartalet har covid-19 fortsatt påverka Amnode starkt vilket inneburit fortsatt låga avrop från våra kunder. Orderböckerna som sjönk med cirka 25 procent under kvartal två, har börjat fyllas på igen efter sommaren och idag kör Amnode på mer eller mindre full kapacitet. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen i och med den andra vågen av Covid-19 som sveper över landet, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder", skriver vd Sam Olofqvist i rapporten.

Omsättningen sjönk 22,6 procent till 11,3 miljoner kronor (14,6).

Ebitda-resultat blev -1,0 miljoner kronor (-3,3).

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-4,7).

Resultat per aktie hamnade på -1,21 kronor (-8,34).

Bolaget kör treskift sedan i oktober och arbetstiden har ökat sakta till 100 procent.

"Styrelsen jobbar alltjämt med att få fram en hållbar lösning till att kapitalisera upp bolaget och säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Vi är i dialog med vår bank, våra
leverantörer och kunder för att säkra rörelsefinansieringen för den volymökning som vi känner av sedan efter semestern, men vi är medvetna om att den andra vågen covid 19 mycket snabbt kan förändra verkligheten för oss, från en dag till en annan", skriver Amnode-chefen.

Den kommunicerade planen för 2022 ligger fast. Han avslutar sitt vd-ord på följande sätt.

"Vi känner fortfarande att vi har kunderna med oss men för att bli en överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu tvingas genomlida så behöver likviditeten säkras inom kort, vilket är vår viktigast uppgift just nu."

Amnode, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning11,314,6-22,6%
EBITDA-1,0-3,3
Rörelseresultat-1,7-4,3
Nettoresultat-2,0-4,7
Resultat per aktie, kronor-1,21-8,34
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER