Bildkälla: Stockfoto

Amnode minskar omsättningen i andra kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar redovisar en lägre omsättning men också förlust för det andra kvartalet jämfört med föregående år.

Omsättningen sjönk till 10,0 miljoner kronor (17,7).

Ebitda-resultat blev -1,2 miljoner kronor (-1,7).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-2,9). I resultatet ingår stödåtgärder på 1,4 miljoner kronor från samhället som har hjälpt att lindra de negativa effekterna från coronapandemin.

Resultat per aktie hamnade på -1,39 kronor (-5,34).

"Orderböckerna sjönk med cirka 25 procent under kvartal två, lyckligtvis har orderböckerna börjat fyllas på igen efter sommaren och återstarten i augusti. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder", skriver bolaget.

Amnode, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning10,017,7-43,5%
EBITDA-1,2-1,7
Rörelseresultat-2,0-2,5
Resultat före skatt-2,3-2,9
Nettoresultat-2,3-2,9
Resultat per aktie, kronor-1,39-5,34
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER