Bildkälla: Stockfoto

Amnode vänder till positivt rörelseresultat

Industribolaget Amnode redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 15 procent till 18,4 miljoner kronor (16,0).

Ebitda-resultat blev 1,4 miljoner kronor (0,4), med en ebitda-marginal på 7,6 procent (2,5).

Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (-0,3), med en rörelsemarginal på 4,3 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (-2,31).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,4 miljoner kronor (-4,8).

Likvida medel uppgick till 0,9 miljoner kronor (3,5).

"Omsättning under första kvartalet 18,4 miljoner kronor var i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal (Q4 2020) men däremot har rörelseresultatet förbättrats med 1,6 miljoner kronor mot föregående kvartal. Men trots återhämtningen så är inte volymerna i nivå med Q1 2019 då omsättningen uppgick till 21,4 miljoner kronor. Även detta kvartal ser vi en
fortsatt ökad efterfrågan av våra produkter, men utmaningen är framför allt att förse produktionen med råmaterial samt att öka kapaciteten i takt med den ökade orderstocken", säger vd Sam Olofqvist i en kommentar.

Han uppger att kassalikviditeten har tagit mycket stryk under de senaste tolv månaderna och är fortsatt svag.

"Styrelsen jobbar alltjämt med att stärka koncernens finansiella ställning för att säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet. Vi är i fortsatt dialog med våra
kunder, leverantörer och vår bank för att säkra den rörelsekapitalfinansiering som den förväntade volymökningen kräver", säger vd:n.

Av vd-ordet framgår också att han räknar med att osäkerheten kring prisförändringar på råmaterial kommer att bestå under fortsättningen av 2021.

Amnode, MkrQ1-2021Q1-2020
Nettoomsättning18,416,0
EBITDA1,40,4
EBITDA-marginal7,6%2,5%
Rörelseresultat0,8-0,3
Rörelsemarginal4,3%
Nettoresultat0,4-0,7
Resultat per aktie, kronor0,21-2,31
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,4-4,8
Likvida medel0,93,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER