Bildkälla: Stockfoto

Amnodes omsättning och rörelseresultat något lägre än väntat

Industribolaget Amnode redovisar viss ökning i omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 18,6 miljoner kronor (18,3). Utfallet är något lägre än bolagets förväntningar.

"De stora volymminskningarna hos Europas lastbilstillverkare (vilka utgör cirka 60 procent av gruppens försäljning) orsakat av deras svårigheter att få tag i elektronik kretsar, vilket i sin tur bromsat deras utleveranstakt. Denna tillfälliga volymminskning utanför vår kontroll har slagit hårt mot framför allt vår enhet i Skultuna", säger vd Sam Olofqvist.

Ebitda-resultat blev 0,1 miljoner kronor (-0,5), med en ebitda-marginal på 0,5 procent.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-1,0). Utfallet var något lägre än bolagets
förväntningar.

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-1,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,58 kronor (-0,82).

Ingen utdelning föreslås.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor (0,4).

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor (1,4).

"Nu när vi avverkat nästan två månader av det nya året så är vår bedömning att vi kommer se en lägre tillväxttakt än vad vår ursprungliga plan för 2022 visade. Vi ser fortsatt en hög men väldigt svängig efterfrågan, till detta kommer händelseutveckling i Ukraina som i vart fall inte är positiv vare sig för Europa eller för Amnode", säger Sam Olofqvist.

Han säger vidare:

"Vi står fast i vårt mål att skapa en företagsgrupp som med i huvudsak organisk tillväxt och mindre tilläggsinvesteringar når lönsamhet i närtid. Trots att det just nu känns som att den lätta medvind som sköt på i ryggen under senare delen av 2021 kan anses ha avtagit och kanske till och med börjat vända".


Amnode, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning18,618,3
EBITDA0,1-0,5
EBITDA-marginal0,5%
Rörelseresultat-0,6-1,0
Nettoresultat-1,0-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,58-0,82
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,60,4
Likvida medel0,71,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER