Bildkälla: Stockfoto

AMS omsättning i linje med förväntan

Österrikiska sensortillverkaren AMS redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 182,1 procent till 1 549 miljoner dollar (549). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 570.

Rörelseresultatet blev 81 miljoner dollar (65). Rörelsemarginalen var 5,2 procent (11,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 172 miljoner dollar, med en justerad rörelsemarginal på 11,1 procent. Samma resultat var 285 miljoner dollar under föregående kvartal.

Resultatet efter skatt blev -2 miljoner dollar (-17).

Bolaget uppger att det kan komma att uppleva indirekta eller direkta intäktseffekter eller svängningar från produkttillgänglighet och kunders framtida produktionsplaner.

Guidningen för andra kvartalet är en omsättning på 1 430 - 1 530 miljoner dollar, väntat 1 540 miljoner dollar, och en justerad rörelsemarginal på 7-10 procent.

Analytikerna skriver om rapporten att den överskuggas av förlusten av Apple som kund och köpet av en minoritetspost i belysningsbolaget Osram (Barclays, undervikt). Liberum skriver att resultatet är i linje med prognos och att guidningen om högre intäkter under andra halvåret jämfört med första halvåret kan ge viss försäkran med tanke på den utbredda oron. Liberum har köp på AMS.

AMS, MUSDQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning1 5491 570-1,3%549182,1%
Rörelseresultat816524,6%
Rörelsemarginal5,2%11,8%
Rörelseresultat, justerat172
Rörelsemarginal, justerad11,1%
Nettoresultat-2-17
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER