Bildkälla: Stockfoto

Analysguiden sätter motiverat värde på 8 kronor för Fastator - fokus på refinansiering av lån

Analysguiden sätter ett nytt motiverat värde om 8 kronor på fastighetsinvestmentbolaget Fastator.

Den nya riktkursen är baserad på relativvärdering.

Analysguiden noterar att aktien handlas med en rabatt på 80 procent mot substansvärdet, vilket är långt över det historiska snittet på cirka 30 procent.

“En jämförelse med ett urval andra noterade fastighetsbolag ger vid handen att värderingen relativt rapporterat eget kapital för dessa i median är 0,68. Vi applicerar denna multipel på Fastators substansvärde samt en extra riskpremie på 40 procent då bolaget kan komma att behöva vidta åtgärder för att stärka sin balansräkning”, skriver Analysguiden.

I analysen uppges det också att Fastators fokus framöver kommer att ligga på refinansieringen av utestående lån. Obligationsskulden uppgår till 1,5 miljarder kronor.

“För att minska den totala skuldsättningen planerar Fastator att avyttra vissa tillgångar, vilket kräver tid och tålamod för att realisera fullt värde”, heter det.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER