Bildkälla: Stockfoto

Analyst Group kommenterar Syncro Groups Q3-rapport

Syncro Group publicerade idag den 26 november 2021 koncernens delårsrapport för årets tredje kvartal. Med tredje kvartalet presenterat och bara ett fåtal veckor kvar på detta år står det klart att Syncro Groups kommande fokus är tydligt; fortsatt tillväxt och en utbredd internationalisering.

Under tredje kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 19,6 MSEK (9,9), motsvarande en ökning om 98 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat om -7,1 MSEK (-8,1). Likt tidigare står fortsatt Gig-divisionen för merparten av koncernens intäkter, 16,4 MSEK motsvarande 84 %, och området växer snabbt – närmare bestämt 91 % under Q3. I relation till branschens generella tillväxt om ca 19 % ser vi såklart detta som ett styrkebesked. Influencer Marketing-divisionen levererade en omsättning om nära 3 MSEK, där Collabs har uppvisat bra momentum och under september nådde en rekordhög omsättning om 2,5 MSEK.

”Vad som också är intressant med den modell som Syncro Group arbetar utifrån är att den resulterar i att ett ekosystem av bolag inom samma industri, men med olika områden och nischer, samlas under ett och samma koncerntak. Det gör att inga pengar behöver lämnas på bordet, i den bemärkelsen att om allt finns under ett och samma tak så stannar pengarna inom koncernen. Motsatsen till detta är att, om du är ett ensamstående bolag, så behöver du anlita externa parter, vilket gör att pengar försvinner ut, men genom att ingå i en större koncern med bolag som kan leverera tjänster till varandra, behålls pengarna inom koncernen. Det här gör att i takt med att Syncro Group fortsätter förvärva bolag, byggs en solid grund som innebär att marginalerna kan stärkas väsentligt. Med hänsyn till hur koncernen har utvecklats senaste kvartalet, samt ovan värderingsresonemang, står vi fast vid att aktien fortsatt är undervärderad”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Med hänsyn till kvartalsrapporten kommer vi att se över våra prognoser och vårt tidigare värderingsintervall, vilket kommer framgå i vår uppdaterade aktieanalys av Syncro Group som avses publiceras inom kort.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER