Bildkälla: Stockfoto

Andra AP-fonden redovisar sitt bästa resultat någonsin

Andra AP-fonden (AP2) redovisar ett resultat på 62,3 miljarder kronor (12,8) för 2021 vilket är det bästa resultatet någonsin. Fondens totala avkastning uppgick till 16,3 procent under 2021. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på 7,5 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 441 miljarder kronor (386,2). Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent.

"AP2:s resultat på 62,3 miljarder är det bästa som fonden någonsin redovisat. Vi har haft en positiv utveckling inom i princip alla tillgångsslag. Främst är det svenska och globala aktier som bidragit till resultatet. Dessutom kan vi redovisa en fantastisk avkastning på hela 66,1 procent från våra riskkapitalinvesteringar", säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens vd.

AP2 har de senaste tio åren avkastat 148,5 procent. Det innebär en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent per år och efter avdrag för inflation motsvarar det en årlig real avkastning om 8,3 procent. Den reala avkastningen 2021 uppgick till 12,0 procent.

"AP2 firade 20-årsjubileum 2021. Sedan starten 2001 har vi inte bara ökat fondkapitalet med 307 miljarder, vi har också utvecklat vårt hållbarhetsarbete till att idag vara bland de främsta i världen. Det är inget som skett över en natt, utan har varit ett ständigt arbete som krävt alla medarbetares engagemang och kompetens. Fonden fortsätter att utveckla och förbättra detta arbete, i syfte att både bidra till en hållbar utveckling och till ett starkare pensionssystem", säger Eva Halvarsson.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER