Bildkälla: Stockfoto

Angler Gaming: Rapportkommentar avseende Q3'23 - Kalqyl

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 10,3 MEURO (8,5), vilket motsvarade en ökning med cirka 21,6 procent y-o-y. Bruttomarginalen stärktes till 25,8 procent jämfört med 24,9 procent för Q3’22 och Q2’23. EBIT uppgick till 1,1 MEURO (0,7) och EBIT-marginalen uppgick till 10,6 procent (8,7).


Fortsatt tillväxt

Rapporten kom in något lägre än våra estimat, men enligt oss levererades ytterligare ett stabilt kvartal med en utveckling i rätt riktning. Bolagets tillväxt drivs av ett ökat fokus på B2B-partnerskap, tillsammans med de betydande investeringar som gjorts i spelplattformen, vilket har gjort den mer konkurrenskraftig. Ytterligare ett B2B-samarbete har mjuklanserats efter kvartalets utgång och har börjat generera intäkter. Framgent ska ett nytt B2B-samarbete lanseras, men när lansering sker är inte fastställt.


Positiv leverans avseende KPI:er

Vi såg en positiv utveckling för samtliga KPI:er, vilket enligt oss ger en god indikation på att Angler har vänt den negativa utvecklingen vi såg under 2022. Angler rapporterade en Hold om hela 62,1 procent, vilket är den högsta siffran i bolagets historik. Kunddeponeringar fortsatte att öka och uppgick till 18,5 MEURO, vilket är mycket positivt. Avseende aktiva kunder, nya registrerade kunder och nya deponerande kunder sågs en markant ökning jämfört med Q2’23, vilket också är kopplat till högre investeringar i nykundsanskaffning.


Outlook

Vår bedömning är att Angler är på god väg att återhämta sig efter det utmanande året 2022. Trading updaten i kombination med de starka rapporterade KPI:erna ger oss en indikation på att den positiva utvecklingen fortsatt in i det fjärde kvartalet. Vår tro är att förändringsarbetet Angler utfört samt det återupptagna fokuset på B2B-samarbeten var helt rätt väg att gå för bolaget, vilket kommer möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt kommande år.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER