Bildkälla: Stockfoto

Anima Group gör ett mindre förvärv av rättigheter till kosttillskott för djur

Anima Group, som säljer hästrustning, har ingått avtal med bolaget Gastra om att förvärva rättigheterna till tillverkning, vidareutveckling och försäljning av fodertillskott. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rättigheterna omfattar fodertillskott till bland annat häst, hund och katt, som bidrar till djurens välmående och prestation. Produkterna är alla kontrollerade och godkända av Jordbruksverket. Överlåtelsen omfattar alla rättigheter för vidareutveckling, tillverkning och försäljning av befintliga produkter samt befintliga recept. Köpeskillingen uppgår till 330 000 kronor, varav hälften erläggs erläggs i samband med avtalstecknandet och resterande hälften erläggs vid tillträdesdagen den 10 mars.

Förvärvet av rättigheterna är ett led i att bolaget, som tidigare kommunicerats, utvidgar sin verksamhet med egen produktion och produktutveckling, bland annat för att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt säkra varutillgången. De egenproducerade produkterna inom segmentet kosttillskott för djur förväntas ge fördubblade marginaler jämfört med motsvarande produkter som köps in från leverantörer.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER