Bildkälla: Stockfoto

Anima Group kallar till extra stämma för att besluta om riktad nyemission på 1,3 miljoner kronor

Aktieägarna i Anima Group, som säljer hästrustning, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 februari i Nybro.

Styrelsen minskar i storlek till fyra ledamöter då Staffan Nilsson lämnar styrelsen. Hans avgång aviserades strax före julhelgen i fjol.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 185 272 B-aktier till teckningskursen 7,20 kronor, vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Nyemissionen tecknas av Milad Pournouri och styrelseledamoten Oliver Aleksov med 55 186 aktier vardera, dels ett fåtal på förhand vidtalade investerare avseende resterande 74 900 aktier.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att Milad Pournouri och Oliver Aleksov har åtagit sig att garantera full finansiering för teckningsoptionsinlösen av TO 1, dels att bolaget genom en riktad emission till investerare på ett snabbt och effektivt sätt erhåller rörelsekapital. Teckningskursen motsvarar teckningskursen för utnyttjande av TO 1.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER