Bildkälla: Stockfoto

Anima Group påbörjar produktutveckling och produktion av egna varor

Anima Group, som säljer hästrustning, har påbörjat arbetet med att driftsätta en produktion av egna textilvaror under andra halvan 2022, för att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt kunna tillgodose den växande kundstockens ökade efterfrågan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anima Group har i dagsläget sammanlagt över 120 000 kunder i Hästkällaren Rid Trav & Western och Myone Handels. Den stadigt ökande mängden kunder, kombinerat med varubristen orsakad av pandemin, har lett till att bolaget under en längre period inte haft tillgång till den mängd varor som krävts för att kunna möta kundernas efterfrågan. Varubristen under pandemin har även resulterat i att inköpspris och fraktkostnader vid import har drivits upp.

Bristen på varor uppskattas ha medfört ett försäljningstapp på omkring 4 till 6 miljoner kronor årligen under pandemin, enbart hos de omkring 30 000 kunder som ingår i Hästkällarens kundstock. När produktionen är i gång räknar bolaget med att detta tapp av försäljning kommer att upphöra, samtidigt som man även kan påbörja försäljningen till resterande 90 000 kunder som tillkommit sedan förvärvet av Myone.

Initialt kommer fokus att ligga på produktion av diverse textilvaror för häst och ryttare, där efterfrågan från bolagets kunder är som högst. I dagsläget ser bolaget även över möjligheten att framöver starta produktion utanför textilområdet, inom vissa nischer som ledningen identifierat som högpotentialområden.

"Det är ledningens övertygelse om att en egen produktion kommer att påverka Anima Groups försäljning och resultat starkt positivt och i höjd av detta kommer bolaget inom kort att kommunicera en guidning för år 2022", skriver bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER