Bildkälla: Stockfoto

Anima Group: Pusselbitarna börjar falla på plats - Analyst Group

Genom att kombinera organisk expansion och strategiska förvärv ska Anima Group växa under lönsamhet och nå en ledande position inom husdjursrelaterade produkter. Under andra halvåret år 2021 och de inledande månaderna av år 2022, har Bolaget tagit flera strategiska beslut för att bygga upp varutillgången för att tillgodose den höga efterfrågan på marknaden. Givet Anima Groups senaste förvärv, breddade produktsortiment och implementerade effektiviseringar, estimeras nettoomsättningen uppgå till 19,3 MSEK under år 2022. Baserat på en målmultipel om EV/EBITDA 15x på 2022 års prognostiserade EBITDA-resultat om 2,9 MSEK, erhålls i ett Base scenario ett motiverat värde per aktie om 8,7 kr.

Genom att kombinera organisk expansion och strategiska förvärv ska Anima Group växa under lönsamhet och nå en ledande position inom husdjursrelaterade produkter. Under andra halvåret år 2021 och de inledande månaderna av år 2022, har Bolaget tagit flera strategiska beslut för att bygga upp varutillgången för att tillgodose den höga efterfrågan på marknaden. Givet Anima Groups senaste förvärv, breddade produktsortiment och implementerade effektiviseringar, estimeras nettoomsättningen uppgå till 19,3 MSEK under år 2022. Baserat på en målmultipel om EV/EBITDA 15x på 2022 års prognostiserade EBITDA-resultat om 2,9 MSEK, erhålls i ett Base scenario ett motiverat värde per aktie om 8,7 kr.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER