Bildkälla: KappAhl/Stefan Edetoft

Ännu ett ras i svensk klädkedja

Ännu ett ras i svensk klädkedja

Klädkedjan KappAhl redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen uppgick till 1 166 miljoner kronor (1 261), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 180.

Rörelseresultatet blev 90 miljoner kronor (144), väntat rörelseresultat var 101. Rörelsemarginalen var 7,8 procent (11,4).

Den 13 november varnade bolaget för svag försäljning under första kvartalet. Bolaget spådde då också ett rörelseresultat på cirka 100 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 77 miljoner kronor (107), analytikerkonsensus 78.

Bruttovinstmarginalen uppgick till 64,6 procent (65,3), väntat 64,1.
Bruttovinstmarginalen var 60,7 procent i föregående kvartal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 138 miljoner kronor (162).

"Försäljningen under kvartalet har inte levt upp till våra förväntningar då höstens sortiment och det sätt det presenterats för marknaden inte tilltalat vår kund i tillräcklig utsträckning. Strategin kring förändrad pris- och kampanjstruktur har inte levt upp till våra förhoppningar på motsvarande sätt som under föregående år, till del beroende på ett hårdare marknadsklimat. Vår bedömning är att det dels är en följd av något varmare väder under delar av hösten men också ett förändrat köpbeteende med en accelererande nätbaserad handel", skriver vd Danny Feltmann i en kommentar.

KappAhl-chefen säger vidare att de tror att omsättningen fortsatt kommer att vara under press det kommande kvartalet, bland annat som en konsekvens av förändrat köpbeteende.

"Vi kommer inför våren dels att lägga större vikt vid att rikta vårt erbjudande till målgrupper som fortsatt prioriterar att handla i fysiska butiker samtidigt som vi parallellt fortsätter att utveckla KappAhls digitala plattform och fortsätter satsningen på Newbie-konceptet."

Bolagets lagernivå låg i slutet av november låg på 697 miljoner kronor (817).

KappAhl som inledde dagen kraftigt ned har fortsatt att falla och ligger i skrivande stund på 11 procent ned.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER