Bildkälla: Stockfoto

Anoto minskar omsättning och ökar förlusten i första kvartalet

Anoto minskar omsättning och ökar förlusten i första kvartalet

Teknikbolaget Anoto minskade omsättningen och ökade förlusten i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 19,2 procent till 21 miljoner kronor (26).

Bruttovinsten blev 10 miljoner kronor (15), med en bruttovinstmarginal på 47,6 procent (57,7).

Ebitda-resultat blev -15 miljoner kronor (-6). Rörelseresultatet blev -18 miljoner kronor (-8,6).

Resultatet efter skatt blev 3 miljoner kronor (0), enligt IFRS. Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,06).

Anoto, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 21 26 -19,2%
Bruttoresultat 10 15 -33,3%
Bruttoresultatmarginal 47,6% 57,7%
EBITDA -15 -6
Rörelseresultat -18 -8,6
Nettoresultat 3 0
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,06
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER