Bildkälla: Stockfoto

APAC handlas i nivå med teckningskursen i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Spac-bolaget APAC, Aligro Planet Acquisition Company, började idag den 26 maj att handlas på Nasdaq Stockholm. Intresset för att teckna A-aktier i bolaget var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Bolaget fick 6 300 nya aktieägare.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per A-aktie. Erbjudandet utgjordes av 10 miljoner nyemitterade A-aktier och bolaget tillförs 1,0 miljard kronor. Transaktionskostnader i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet av befintliga likvida medel i bolaget som är fristående från likviden från erbjudandet.

APAC har sedan tidigare 2,5 miljoner B-aktier och bolaget har efter erbjudandet 12,5 miljoner aktier utestående. B-aktierna i bolaget äger ej rätt till inlösen och kan enbart konverteras till noterade A-aktier efter ett slutfört förvärv. Ankarinvesterare var Carnegie Fonder, Altira, M2 Asset Management och Stena Finans.

Aktien har hittills i dag handlas till 100,02 kronor som högst betalt och 99,21 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 99,96 kronor, vilket är i nivå med teckningskursen på 100 kronor. Aktier för 20,2 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 12,5 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 1,25 miljarder kronor räknat på senast betalt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER