Bildkälla: Stockfoto

APAC redovisar som väntat röda siffror

SPAC-bolaget APAC redovisar som väntat ingen omsättning och röda siffror för det tredje kvartalet, juli-september.

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor. Nettokassan uppgick till 14,9 miljoner kronor.

"APACs verksamhet består uteslutande i att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag. Bolaget har inlett arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden", skriver bolaget.


APAC, MkrQ3-2021
Nettoomsättning0
Rörelseresultat-0,6
Nettoresultat-0,6
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,8
Nettokassa14,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER