Bildkälla: Stockfoto

APAC:s nyintroduktion mötte ett mycket stort intresse, bolaget får 6 300 nya aktieägare

Spac-bolaget APAC, Aligro Planet Acquisition Company, börjar idag den 26 maj att handlas på Nasdaq Stockholm. Intresset för att teckna A-aktier i bolaget var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Bolaget tillförs 6 300 nya aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 100 kronor per A-aktie. Erbjudandet utgjordes av 10 miljoner nyemitterade A-aktier och bolaget tillförs 1,0 miljard kronor. Transaktionskostnader i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet av befintliga likvida medel i bolaget som är fristående från likviden från erbjudandet.

APAC har sedan tidigare 2,5 miljoner B-aktier och bolaget har efter erbjudandet 12,5 miljoner aktier utestående. B-aktierna i bolaget äger ej rätt till inlösen och kan enbart konverteras till noterade A-aktier efter ett slutfört förvärv.

Bolagets sponsorer har förvärvat A-aktier till ett värde av 84,8 miljoner kronor, motsvarande 8,5 procent av erbjudandet, vilket innebär att sponsorerna totalt kommer att äga 26,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter erbjudandet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER