Bildkälla: Stockfoto

Applovin föreslår fusion med Unity samt justerar helårsprognosen

Teknikföretaget Applovin har skickat ett förslag till Unity Softwares styrelse om en sammanslagning mellan bolagen. Enligt erbjudandet kommer aktier i Unity, som ligger bakom en populär spelmotor, bytas ut mot aktier i Applovin. Det framgår av ett pressmeddelande.

I affären värderas Unity till 58,85 dollar per aktie och 20 miljarder dollar i företagsvärde. Det motsvarar en premie med 18 procent mot måndagens stängningskurs.

"Vi tror att AppLovin och Unity tillsammans skapar en marknadsledande verksamhet med en enorm tillväxtpotential som skulle generera en beräknad löpande justerad ebitda på över 3 miljarder dollar i slutet av 2024 och som skulle ligga i båda företagens aktieägares intresse", säger Applovins vd Adam Foroughi.

Enligt Applovin kommer sammanslagningen ge stora värden för aktieägarna genom bland annat synergier och strategiska investeringar. För 2025 prognostiserar Applovin ett justerat ebitda på över 700 miljoner dollar som en följd av sammanslagningen. För 2024 tror man sig kunna nå minst 500 miljoner dollar i justerat ebitda.

Affären föreslås gå till genom att en Unity-aktie omvandlas till 1,152 A-aktier och 0,314 C aktier. i Applovin. På så sätt kommer Unitys aktieägare få 55 procent av aktierna i Applovin medan Applovin behåller 49 procent av rösterna.

Applovin justerar även delar av sin helårsprognos. Förväntan på den totala omsättningen sänks till 2 840 - 3 140 miljoner dollar, ned från 3 140 - 3 440 miljoner dollar. Sänkningen är ett resultat av minskad omsättning inom App-segmentet.

Vidare väntar man sig en justerad ebitda-marginal på 37-40 procent, vilken är en höjning från tidigare marginal som väntades ligga inom mitten av 30 procent.

Applovins aktie faller med 11 procent i förhandeln medan Unitys stiger med 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER