Bildkälla: Stockfoto

Appspotr genomför nyemission på 27,7 miljoner kronor

Appspotr genomför nyemission på 27,7 miljoner kronor

Mjukvarubolaget Appspotr har beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna på 27,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkrad till 22,2 miljoner kronor, motsvarande 80 procent. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årssstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter berättar till teckning av en unit. En unit består av fyra nyemitterade aktier och fyra vederlagsfria teckningsoptioner 2020/2021. Teckningskursen är 1,60 kronor per unit, vilket motsvarar 40 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter är den 24 april och aktien handlas exklusive uniträtter den 27 april. Teckningstiden löper från 4 maj till 18 maj och handel med uniträtter sker den 4 maj till 14 maj.

Appspotr ser stor potential i affären med plattformsversion 3 och bedömer det som viktigt att genomföra nyemissionen så snart som möjligt för att fortsätta ta tillvara på de marknadsmöjligheter som kommersialiseringen av plattformen nu har i en växande marknad inom low-code plattformar.

Bolaget har med medel från den senaste nyemissionen 2019 investerat i de viktigaste delarna av kommersialiseringen av version 3 nämligen försäljnings- och leveransförmåga av appar samt även uppnått en första referenskundbas med nöjda kunder och bra konverteringstal för tillväxt i version 3. Styrelsen anser att det nu är viktigt att fortsätta investera i en hög tillväxt för version 3 för att skapa volym av användare och bra nyckeltal.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER