Bildkälla: Stockfoto

Aprendere Skolor: Börsnotering är ett naturligt utvecklingssteg för oss

Noteringsaktuella skolkoncernen Aprendere skolor, som nu tar in 20 miljoner kronor, planerar att växa både organiskt och med förvärv. De kommande fem åren är visionen att förvärva eller starta minst en ny skola varje år. Det säger koncernchefen Lars Tunberg i en exklusiv intervju med Finwire.

- En börsnotering är ett naturligt utvecklingssteg för oss och vi tror att det är en bra sak att ha den här exponeringen, kommenterar Tunberg.

Just förvärv kommer att vara en viktig delkomponent i tillväxten, men ambitionen kommer alltid att vara att gynna aktieägarna.

- Fram tills nu har det gått att finansiera förvärv med egna eller lånade medel, men efter noteringen ges möjligheter att ta större kliv genom att använda aktier.

Aprendere skolor utesluter inte att nyemissioner genomförs för att förvärva men det beskrivs kanske inte vara huvudvägen att gå utan snarare ett möjligt alternativ.

Som en ren investering kommer målet för bolaget vara att, enligt Tunberg, utgöra en stabil investering och mer vara en "Essity" som man kan äga åt barnbarn än en aktieraket som rusar om ett läkemedel godkänns.

Gällande lönsamheten har ni historiskt sett haft en marginal om 5 procent, hur ser ni på denna framgent?

- Vi arbetar i en reglerad marknad och det går inte att komma ifrån. Konkurrensen är inte så stenhård och det är framförallt kommunala skolor som vi konkurrerar med. Den här marginalen kommer vi kunna upprätthålla framåt också, betonar Tunberg.

Vid en fråga om kostnadsbasen och lärarlöner lyfts det också att det finns en stark kostnadskontroll samt att cirka 60 procent av intäkterna kommer från sär- och resursskolor. Där finns det en annan logik med hög bemanning men också högre skolpeng.

Ett återkommande tema inom investeringar i friskolor är den politiska risken och debatten om vinster i välfärden. Aprendere Skolor ser emellertid att friskolor blir en viktigare och viktigare del av skolsystemet.

- Det går inte att komma ifrån att det finns en politisk risk, men samtidigt har friskolor blivit en väldigt etablerad och ansenlig del av skolsystemet. AP-fonder investerar i skolkoncernerna och det blir en del av pensionssystemet och jag tror att det kan bli svårt att backa i frågan om friskolor, säger han och fortsätter:

Det kommer hela tiden regleringar av olika slag och dem gäller det att hantera.
Som en liten motpunkt till risken framhåller bolagschefen att det är ganska stabila intäktsströmmar i branschen och att många andra bolag är verksamma inom väsentligt mer instabila affärer.

Ett av problemen som Affärsvärlden lyfte i sin IPO-guide var eventuell aktielikviditet, och Tunberg berättar att bolaget sett över möjligheter för att eventuellt använda likviditetsgaranter.

Vidare är det inte säkert att han och hans bror alltid kommer äga 80 procent av aktierna. Det är inte omöjligt att free floaten ökar ytterligare efter lock-up-avtalen har tagit slut eller att det görs någon emission för att finansiera förvärvad tillväxt.

Bolagets notering på First North väntas ske den 28 september och teckningsperioden löper mellan den 30 augusti till 13 september.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER