Bildkälla: Stockfoto

Aptahem återkallar utestående konvertibler till Yorkville

Aptahem återkallar utestående konvertibler till Yorkville

Forskningsbolaget Aptahem kommer genom en ömsesidig överenskommelse att återkalla de återstående konvertibler som innehas av USA-baserade Yorkville Advisors Global till ett pris som överensstämmer med deras värde på 1,1 miljoner kronor. Dessa konvertibler är de sista av avtalets första tranch vilket innebär att Yorkville därefter inte har några konvertibler innestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det är ett gemensamt beslut där båda parter är överens att den finansiella modellen som avtalats i dagsläget inte är optimal för oss. Genom återbetalning minskar den potentiella utspädningen i aktien, vilket vi bedömer kommer att stärka aktieägarvärdet", kommenterar
Ola Skanung, finanschef i Aptahem.

"När vi ingick i detta avtal hade vi som syfte att kunna fortsätta vara inriktat på våra två huvudspår: att uppnå klinisk evidens, samt ingå ett strategiskt partnerskap. Detta är fortfarande vårt primära fokus, men omständigheter förändras och vi vill ha en finansieringslösning som gynnar både vårt utvecklingsprogram och våra aktieägare", säger Mikael Lindstam, vd på Aptahem.

Finansieringslösningen relaterar till ett emissionsavtal som undertecknades mellan Aptahem och Yorkville den 26 juni 2018. Emissionsavtalet kvarstår som ett backup-alternativ vid eventuella framtida finansieringar, inom 29 månader, vilket i sådana fall kommer att utvärderas i jämförelse med andra finansieringsalternativ för Aptahem. För framtida beslut om att emittera ytterligare konvertibler krävs att ett beslut formellt tas på en bolagsstämma och samtliga aktieägare kommer således att tillfrågas innan ett sådant beslut genomförs.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER