Bildkälla: Stockfoto

Aptahem avbryter exklusiv förhandlingsperiod med europeiskt läkemedelsbolag

Forskningsbolaget Aptahem uppger i ett pressmeddelande att det har avbrutit den exklusiva förhandlingsperioden med en motpart.

Det var den 9 mars som Aptahem meddelade att det hade ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort europeiskt läkemedelsbolag. Avtalet avsåg licensvillkor för exklusiv utveckling, tillverkning och distribution av Apta-1 för behandling av sepsis i Europa.

"Mitt yttersta mål är att säkerställa att Apta-1 kommer till nytta för patienter och samhälle på ett sätt som samtidigt skapar värde för våra aktieägare. För att mitt mål ska kunna realiseras krävs fullständig samsyn kring värde och vision med en strategisk partner. Jag har varit överens med vår motpart i en rad punkter men dessvärre upptäckt att vi saknat samsyn i andra. Jag ser det därför som en naturlig del i mitt förtroendeuppdrag från aktieägarna att den här dialogen nu avbryts och kontakten fortlöper med andra parter”, säger Aptahems vd Mikael Lindstam.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER