Bildkälla: Stockfoto

Aptahem behöver pengar för att avsluta toxstudier med Apta-1, föreslår emission på 31,7 miljoner kronor

Aptahem behöver pengar för att avsluta toxstudier med Apta-1, föreslår emission på 31,7 miljoner kronor

Forskningsbolaget Aptahems styrelse vill ta in nytt kapital för att kunna slutföra den första delen av det kliniska programmet med läkemedelskandidaget Apta-1. Bolaget meddelar i ett pressmeddelandet att tidslinjen i programmet försenas.

Styrelsen föreslår en företrädesemission med units av aktier och en serie teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför Aptahem initialt cirka 31,7 miljoner kronor före emissionskostnader under förutsättning att emissionen godkänns på en extra bolagsstämma. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem ytterligare mellan cirka 15,9 miljoner kronor och cirka 23,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Aptahem har erhållit teckningsförbindelse från bolagets största aktieägare om 1,6 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 23,8 miljoner kronor, motsvarande totalt cirka 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen.

"Aptahem meddelade nyligen att första delen av de pre-kliniska toxikologistudierna indikerade att Apta-1 har en bra säkerhetsprofil. Effekten av samma slutsats innebär att mer Apta-1 förbrukades än beräknat under den första delen av toxikologiprogrammet, vid genomförandet av icke-GLP-studier, vilket har resulterat i ett större substansbehov än våra tidigare estimat. Mer Apta-1 behövs därför tillverkas för att Aptahem ska kunna avsluta den andra delen av toxikologistudierna som regleras av GLP. Paradoxalt innebär våra positiva besked om Apta-1s säkerhetsprofil att vårt nuvarande substansbehov föranleder en försening av vår kommunicerade tidslinje", skriver Mikael Lindstam.

Styrelsen har konstaterat att det krävs ytterligare finansiering för att tillgodose bolagets ökade substansbehov samt säkerställa att processen uppfyller regulatoriska renhetskrav för GMP-tillverkning för att kunna genomföra en klinisk fas I-studie. Samtliga operativa steg kommer att vara avgörande för Aptahems strategiska positionering och förhandlingsläge för att kunna ingå ett fördelaktigt partnerskap med ett större läkemedelsbolag.

Teckningskursen är satt till 4 kronor per unit, vilket motsvarar 1 krona per aktie.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER