Bildkälla: Stockfoto

Aptahem genomför företrädesemission om cirka 32 miljoner kronor - säkerställd till 80 procent

Forskningsbolaget Aptahem genomför en företrädesemission om cirka 32 miljoner kronor, som säkerställts till 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen möjliggör bland annat för bolaget att ta läkemedelskandidaten Apta-1 fram till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas, heter det.

Teckningskursen lyder 5,40 miljoner kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Aktien stängde under gårdagen på 2,50 kronor.

Företrädesemissionen omfattar högst 5 987 188 units där varje unit består av tre aktier, två teckningsoptioner serie TO 5 och en teckningsoption serie TO 6. Teckningsperioden löper under perioden 7 till 23 oktober.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 25 september.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER