Bildkälla: Stockfoto

Aptahem: Påfylld kassa och attraktiv risk-reward - Analyst Group

I och med företrädesemissionen om 32 MSEK under oktober, vilken tecknades till 116 %, har Aptahem säkrat finansieringen av den inledande delen av GLP-toxikologistudien, vilket är en nödvändig del av de sista pusselbitarna i den prekliniska fasen innan Bolaget kan gå in i klinik, där Fas 1-studien planeras inledas under andra kvartalet 2022.

Aktien har sedan dess tappat mark vilket vi anser är fundamentalt omotiverat, varför vi i samband med Q3-rapporten väljer att lämna vårt värderingsintervall oförändrat. Vi upprepar därmed vår positiva syn på Aptahem, där vi genom en riskjusterad nuvärdesmodell (rNPV) ser ett motiverat bolagsvärde för Aptahem om ca 265 MSEK idag, motsvarande 4,0 kr (4,0) per aktie i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER