Bildkälla: Stockfoto

Aptahem rapporterar lägre rörelseförlust i andra kvartalet - full aktivitet under perioden

Forskningsbolaget Aptahem redovisar oförändrad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar också minskad rörelseförlust.

Rörelseresultatet blev -3,9 miljoner kronor (-4,9). En betydande del av bolagets kostnader
utgörs av utvecklingskostnader, som kostnadsförs löpande.

Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (-4,9).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-4,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,11).

Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 17 582 miljoner kronor (19 558).
Bolagets vd Mikael Lindstam skriver i en kommentar att det har varit full aktivitet på bolaget under det andra kvartalet.

"En hel del av vårens aktiviteter har glädjande nog resulterat i viktiga framsteg för bolagets
fortsatta utvecklingsresa mot att bli ledande inom aptamer-teknologi och inflammatoriska sjukdomar för framtidens läkemedel", säger bolagschefen.Aptahem, MkrQ2-2020Q2-2019
Nettoomsättning00,0
Rörelseresultat-3,9-4,9
Resultat före skatt-3,9-4,9
Nettoresultat-3,9-4,9
Resultat per aktie, kronor-0,08-0,11
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER