Bildkälla: Stockfoto

Aptahems företrädesemission övertecknad till 116 procent

Forskningsbolaget Aptahems företrädesemission av units blev övertecknad till 116 procent. Det innebär att bolaget får in cirka 32,3 miljoner kronor (före emissions- och garantikostnader) och att garantiåtaganden som lämnats av vissa externa investerare inte behöver tas i anspråk, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen erbjuder också möjligheten att utnyttja teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6. Vid fullt nyttjande av dessa kan Aphatem tillföras ytterligare cirka 16,8-24 miljoner kronor respektive cirka 9,6-13,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna kan användas för att teckna nya aktier under bestämda perioder nästa år. För TO 5 avser det perioden 1-15 april 2021 och för TO 6 perioden 16-30 september.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Aptahem med 17 961 564 till totalt 65 859 072 aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER