Bildkälla: Stockfoto

Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 visar positiva egenskaper för koagulation och inflammation

Forskningsbolaget Aptahem meddelar att vidare studier med Örebro universitet med
läkemedelskandidaten Apta-1 ger starka bevis för att dess egenskaper på koagulation och inflammation sker genom unik modulering av trombin. Denna verkningsmekanism skiljer sig väsentligt från de trombin-hämmande läkemedel som används i kliniska sammanhang i dag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Cardiovascular Research Centres vid Örebro universitet och Aptahems forskningsteam har med dessa förtydligande data givit en konklusiv förståelse för en av Apta-1:s unika mekanismer.

Forskningen har visat att Apta-1 signifikant ökar överlevnadsgraden vid sepsisliknande tillstånd och hämmar blodproppsbildning utan ökad risk för blödning.

Sammanfattningsvis är Apta-1 en modulator av koagulationsfaktorn trombin genom att interagera med en heparin-bindande region på koagulationsfaktorn. Däremot ger Apta-1 inte upphov till heparins väldokumenterade anti-koagulativa effekt, en farmakologisk aktivitet som ökar risken för blödning. Primär och sekundär hemostas är fortfarande funktionella i närvaro av Apta-1 med ett undantag: trombin kan inte aktivera blodplättar. Trombins oförmåga att aktivera proteas-aktiverade receptorer, PAR, kommer att ge upphov till snabba anti-inflammatoriska och anti-trombotiska effekter. Den beskrivna verkningsmekanismen för Apta-1 är helt annorlunda än kliniskt använda trombinhämmare.

Det gemensamma forskningsprojektet har erhållit finansiering från KK-stiftelsen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER