Bildkälla: Stockfoto

Aptahems styrelse och ledning avser utnyttja teckningsoptioner TO5 för att teckna aktier

Forskningsbolaget Aptahem meddelar att personer i ledningen och styrelse, inklusive anställda med innehav, har för avsikt att utnyttja sina teckningsoptioner TO 5 för att teckna aktier i bolaget. Däribland finns vd Mikael Lindstam, finanschef Ola Skanung och forskningschef Luiza Jedlina. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Jag är glad och stolt över att så många av Aptahems ledning, styrelse och anställda har meddelat att de kommer att nyttja sitt innehav av teckningsoptionerna. Det tyder på stark tilltro och förtroende för bolaget och vår läkemedelskandidat Apta-1", kommenterar vd Mikael Lindstam.

En teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en nyemitterad aktie för 1,40 kronor per aktie. Sista handelsdag för teckningsoptionen är den 13 april och sista inlösendag är den 15 april. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras 16,8 miljoner kronor före emissionskostnader om 0,9 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER