Bildkälla: Stockfoto

Aptahems teckningsoptioner enligt TO5 får teckningskursen 1,40 kronor per aktie

Forskningsbolaget Aptahem har fastställt teckningskursen i företagets teckningsoptionsprogram TO5 till 1,40 kronor. Vid full utnyttjande kommer bolaget att tillföras cirka 16,8 miljoner kronor i färskt kapital.

Aptahem stängde igår vid 1,50 kronor. Lösenpriset har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för aktien under perioden 15 mars till 29 mars. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med nyemissionen i höstas. Teckningsperiod är den 1-15 april.

Företaget har ytterligare ett teckningsoptionsprogram, TO6.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER