Bildkälla: Stockfoto

Aptahems tillförs 15,9 miljoner kronor före kostnader efter att teckningsoptioner nyttjats

Forskningsbolaget Aptahem tillförs nu 15,9 miljoner kronor före emissionskostnader efter att 95 procent av teckningsoptionerna av serie fem tecknats av bolagets aktieägare. Detta enligt ett pressmeddelande.

Lösenpriset var sedan tidigare fastställt till 1,4 kronor per aktie, att jämföra med dagens kurs om 1,582 kronor.

Antalet aktier ökar nu med 11 974 386 aktier till 77 833 448, vilket medföra en utspädning om cirka 18 procent för icke-deltagande aktieägare.

Tidigare antal utestående aktier var 65 859 072.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER