Bildkälla: Stockfoto

Aptahems vd Mikael Lindstam avböjer omval till styrelsen

Aktieägarna i forskningsbolaget Aptahem kallas till årsstämma onsdagen den 2 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bert Junno, Cristina Glad, Theresa ComiskeyOlsen och Johan Lindh samt att Bert Junno omväljs som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Mikael Lindstam, tillika vd i bolaget, har avböjt omval.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 77 miljoner och högst 308 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER