Bildkälla: Stockfoto

Aquaticus Real Estate senarelägger bokslutet i februari med en vecka

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate senarelägger publicering av bokslutskommuniké 2021 till den 25 februari 2022, jämfört med tidigare aviserade 18 februari 2022. Årsredovisningens nya publiceringsdatum kommuniceras i bokslutskommunikén den 25 februari 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate senarelägger publicering av bokslutskommuniké 2021 till den 25 februari 2022, jämfört med tidigare aviserade 18 februari 2022. Årsredovisningens nya publiceringsdatum kommuniceras i bokslutskommunikén den 25 februari 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER