Bildkälla: Stockfoto

Archelon kallar till årsstämma för att godkänna omvänt förvärv av Qlosr

Aktieägarna i prospekteringsbolaget Archelon kallas till årsstämma den 25 maj i Göteborg.

Stämman föreslås godkänna det aviserade omvända förvärvet av Qlosr för en köpeskilling på 190 miljoner aktier, innebärande en riktad nyemission av 7,34 miljoner aktier i Archelon och
reverser av ett sammanlagt belopp om 30 miljoner kronor.

Vidare föreslås en utdelning av Archelons nuvarande verksamhet till aktieägarna. En befintliga aktie i Archelon föreslås ge två aktier i det nya dotterbolaget.

Stämman föreslås besluta att bolaget byter namn till Qlosr Group. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att själv eller genom dotterbolag bedriva försäljning av IT-utrustning samt drift- och konsultverksamhet inom IT samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Antalet aktier i bolagsordningen föreslås vara lägst 7,79 miljarder och högst 31,16 miljarder aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Aktieägare som representerar 23 procent av rösterna föreslår att stämman beslutar att välja en ny styrelse. Nyval förslås av styrelseledamöterna Jonas Norberg, Johan Bjerhagen, Bengt Engström, Joakim Ribb, Gustav Tjernström och Reza Sabaro. Det noteras att My Simonsson, Tore Hallberg och Patric Perenius avgår som styrelseledamöter i samband med årsstämman.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER