Bildkälla: OBJM / Shutterstock.com

Archelon Natural Resources genomför en företrädesemission på 9,6 miljoner kronor (uppdatering)

(Bolaget har rättat kring tidsplan, emissionskursen och hur mycket av emissionen som är säkrad)

Prospekteringsbolaget Archelon Natural Resources har beslutat att genomföra en företrädesemission av units på 9,6 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen är säkrad till cirka 7,3 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Syftet med nyemissionen är främst att tillskjuta medel till dotterbolaget Goldore för att upparbeta och förädla de undersökningstillstånd som dotterbolaget beviljats.

Villkoren innebär att en aktie ger rätt till en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit som består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen är 2 öre per unit, vilket motsvarar 2 öre per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 1 oktober och aktien handlas exklusive uniträtt den 4 oktober. Teckningstiden löper 7-21 oktober och handel med uniträtter sker den 7-18 oktober.

Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i maj 2022 att tillföras ytterligare högst 13,4 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER