Bildkälla: Stockfoto

Archelon: Portföljprojekt med guldkant - Mangold

Mangold tar upp Archelon till bolagsbevakning. Archelon förvärvar och förädlar råvarubaserade projekt, främst i gruv- och mineralsektorn. Målet är att utveckla de förvärvade tillgångarna till den punkt att de kan realiseras. Det kan exempelvis ske genom en listning, där planen är att tilldela aktieägarna ett direktägande.

Prospektering kan bära frukt
Archelon har en portfölj bestående av fem bolag. Tre av bolagen är verksamma inom prospektering. Dessa är Goldore - vars huvudverksamhet är guldprospektering i Sverige, Akobo Minerals som prospekterar efter guld i Etiopien och det noterade bolaget Bluelake Mineral som prospekterar metaller, olja och gas. Archelon består även av Arctic Roe of Scandinavia vars verksamhet innefattar produktion samt försäljning av “rysk kaviar” och Renewable Ventures Nordic som investerar i cleantech-bolag.

Uppsida i aktien
Mangold har valt att värdera Archelon utifrån en Sum of the Parts-modell. Vi har tagit Archelons ägarandel i respektive portföljbolag och multiplicerat det med portföljbolagets uppskattade värde. Vidare har bolagets kassa adderats då den representerar potential för nya investeringar. Sammantaget resulterar detta i ett motiverat värde på 21 miljoner kronor Archelon eller 0,045 kronor per aktie. Mangold har då tagit hänsyn till full utspädning i samband med kommande teckningsoptionsprogram. Det representerar en uppsida på 26 procent i aktien.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER