Bildkälla: Stockfoto

Archelon rapporterar ökad förlust under fjärde kvartalet

Prospekteringsbolaget Archelon rapporterar ingen omsättning och en något större förlust i det fjärde kvartalet jämfört med året innan.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-0,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,6).

Likvida medel uppgick till 1,3 miljoner kronor (1,1).

Archelon startar råvarurelaterade projekt och om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagiserar dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats. Så är fallet med Etiopien-exponerade Akobo som är listade på Euronext NOTC, ägt av Oslobörsen.

"De stora förväntningar som ställts på Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB ser ut att nu kunna vara infriade. Akobo bedriver guldprospektering i Etiopien och i ett omfattande kärnborrningsprogram påvisat mycket höga guldhalter i en extremt rik mineralisering", säger vd Tore Hallberg i rapporten.

Archelon, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,9-0,7
Resultat före skatt-0,9-0,7
Nettoresultat-0,9-0,7
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,8-0,6
Likvida medel1,31,118,2%
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER